Osteopathie: methode Frank Weerstra + methode Frank de Bakker

Osteopathie

Gemiddeld aantal behandelingen 2–3
Mede dankzij mijn lange ervaring als fysio-/manueel therapeut, osteopaat, mijn specialisatie binnen de osteopathie (methode Frank de Bakker) en mijn eigen ontwikkelde concept (methode Frank Weerstra) ligt het zwaartepunt binnen mijn praktijk bij:

A.Nek-/ schoudergewrichts problemen, lage rugpijn en heupklachten, achillespees klachten, hielspoor problematiek, groeipijn bij kinderen
Methode Frank Weerstra
Heeft u last van nek-/schoudergewrichts klachten, pijn in de onderrug en/of heupgewrichten? De oorzaak zit vaak op een heel andere plaats in uw lichaam. Ook hoofdpijn, duizeligheid, achillespees-/hielspoor problematiek  zijn allemaal gevolgklachten.
Na ca 40 jaar onderzoek en ervaring heb ik een belangrijk patroon ontdekt. De bovengenoemde klachten hebben veelal een gemeenschappelijk vertrekpunt: de te aangespannen “ossehaas”, de musculus psoas en iliacus. We hebben er twee van en ze verbinden onze onderrug met onze heupgewrichten aan de voorkant. Deze kunnen beide of slechts aan één kant te kort zijn en trekken onze onderrug met grote kracht naar voren en houdt deze ons hele leven in de “wurggreep” zonder dat wij dat door hebben. Wij compenseren dit altijd door ons lichaam boven dit nivo naar achteren te trekken en te houden. De één krijgt dan een holle rug en de ander juist een vlakke onderrug. Ik zie dit fenomeen al bij 4-jarigen. Het is dus waarschijnlijk al vanaf onze geboorte aanwezig. Dan begint het compenseren met alle schade en klachten van dien in het verdere leven.  Dit mechanisme kan door mij gegarandeerd binnen luttele seconden pijnloos gereset worden.  Hetzelfde geldt voor onze schoudergewrichten die agv het bovengenoemde meegetrokken worden en ook daar klachten gaan geven. Deze kunnen ook binnen enige minuten gereset worden. Pijn tussen de schouderbladen,  achillespeesklachten en hielspoor verdwijnen vaak ook mee door deze reset van eigenlijk uw hele lichaam. Uw lichaamshouding.
In deze effectieve behandeling onderzoek ik waar de pijn en stijfheid vandaan komen en weet u al na de eerste behandeling de prognose, zodat verder onnodig behandelen overbodig wordt. De technieken zijn zo goed als pijnloos. Na ons jarenlange onderzoek naar schoudergewrichtsklachten blijkt het volgende:
Afhankelijk van het effect van onze techniek is de groep van mensen met deze klachten te verdelen in drie catagoriëen:

1. Het effect van mijn techniek is direct, maximaal en blijvend.
2. Het effect van mijn techniek is verwaarloosbaar en minimaal. Dit is vaak het geval bij een zogenaamde frozen shoulder. Bij zo goed als alle schoudergewrichtsklachten is voornamelijk het zijwaarts heffen van de arm pijnlijk en beperkt. Bij de frozen shoulder is dit ook het geval plus dat het naar buiten en naar binnen draaien van de arm beperkt en pijnlijk is. In dit geval kijk ik of mijn techniek verbetering geeft van de beweeglijkheid van deze schouder. Is dit niet het geval dan heeft behandelen geen zin omdat het proces al te ver heen is en je gewoon moet wachten totdat de frozen shoulder over is. Is dit wel het geval dan zal behandelen uw klachten laten verminderen. Uit onze statistiek blijkt dat ca 80% in de loop van tijd deze zich ook aan de andere schouder gaat ontwikkelen. Op tijd behandelen is hier dus het devies en de ervaring hier laat zien dat u dan geen frozen shoulder aan deze andere kant meer zal ontwikkelen. Preventie dus!
3. Het effect van mijn techniek is direct en maximaal maar neemt weer af in de loop van korte of langere tijd. Hier is duidelijk een zogenaamd “onderliggend lijden” in de vorm van bijvoorbeeld slijmbeursontsteking, verkalking, peesschade, etc. Ik maak dan een echo hier op de praktijk en zie vaak het “onderliggend lijden”. Met uw toestemming kan uw huisarts hierover ingelicht worden om te vragen welke vervolgstappen gemaakt kunnen worden.

Bij de behandeling betrek ik dus uw hele lichaam. Op deze manier vind en beïnvloed ik zowel de oorzaak als de gevolgen van uw klachten en hervindt uw lichaam een betere balans in uw totale lichaamshouding die nu ineens veel minder energie kost. Gezondheidsklachten berusten nooit op slechts één oorzaak, maar op meerdere die elkaar beïnvloeden. Anders gezegd is het een soort opstapeling van bijvoorbeeld lego blokken, verschillend van kleur en grootte. Wanneer deze kolom zo hoog wordt dat deze een grens (“het maaiveld”) overschrijdt, voelt u de klacht pas. Ik kijk vanuit mijn professie welke van deze “legoblokken” ik kan verwijderen of reduceren, zodat de nu lagere/kleinere kolom, weer verdwijnt onder het “maaiveld” en u geen klachten meer heeft. De “andere legoblokken” blijven natuurlijk gewoon aanwezig. Die natuurlijk wel de positieve werking ervaren van het verdwijnen van de door mij verwijderde “legoklos”.
Tijdens de behandeling “verander” ik de “software”, die uw lichaam stuurt, iets. Er wordt dan op verschillende manieren gereageerd. Òf uw “systeem” accepteert de door mij aangebrachte verandering (bijvoorbeeld de basis spierspanning van bepaalde spieren), en dan zal tijdens het volgende consult blijken dat verder behandelen niet meer nodig is. Een controle na een aantal weken is dan voldoende om te zien wat het, nu blijvende, positieve effect van de behandeling is.  Het kan ook zijn dat uw “systeem” na een korte tijd beslist dat er weer teruggegaan wordt naar de “oude” instellingen van voor de behandeling. Uw klacht komt dan (deels) weer terug. Tijdens het volgende consult zal ik bekijken welke behandeling noodzakelijk voor u is om uw “systeem” wederom te “leren” wat de bedoeling is. Onze hersenen hebben een leerfunctie welke na slechts een paar behandelingen zullen “onthouden” wat de bedoeling is en uw klacht zal verdwijnen. Ook in dit geval een nacontrole na een bepaalde tijd. Het effect van deze aanpak is natuurlijk afhankelijk van de hoeveelheid schade die u reeds door deze (waarschijnlijk al vanaf uw geboorte) “fout” van uw houdings software (in uw DNA) heeft opgelopen.

Wij gaan diverse sportverenigingen en sportopleidingen benaderen om te inventariseren (pilotstudie) hoe groot het percentage is dat met dit probleem rondloopt en de sportprestatie uiteindelijk zal beinvloeden. Een door ons recent uitgevoerde pilotstudie op een kleine groep 7-jarige voetballers liet zien dat ca 50% met het fenomeen al “aan heeft staan”. Gelukkig zonder nu al klachten te hebben ontwikkeld. Bij een grotere groep turners in de basisschool leeftijd was dit percentage zelfs 76%. Waarbij een aantal al klachten ontwikkeld hadden.

Lees ook verder onder Preventie in het menu

B. Onbegrepen buikklachten bij iedereen. Het liefst reeds gezien door uw huisarts of MDL specialist
Lees hierover meer op de website Buikpijnpoli Stedendriehoek.

C: Baby’s, kinderen
Wij behandelen babies met diverse klachten en kinderen.


Methode Frank de Bakker

Ik werk ook volgens de methode van Frank de Bakker. Deze behandelmethode onderscheidt zich door het uitbreiden van het gedachtengoed van de grondlegger van de osteopathie, Dr. A.T. Still, met nog een component: de ontogenese, oftewel de ontwikkeling van de embryo tot de geboorte.In de embryologie zien we een samenhang ontstaan tussen de verschillende structuren van het ongeboren kind. Deze structuren blijven ook na de geboorte bestaan. Ze vormen de basis voor het denken, onderzoeken en behandelen. Het mooie van deze methode is dat er tussen de verschillende weefselstructuren verbanden zijn die elkaar continu beïnvloeden. Het resultaat van bijvoorbeeld één techniek geeft onmiddellijk een reactie in een andere structuur, bijvoorbeeld in de beweeglijkheid van een gewricht. Zo kan ik als therapeut ook gelijk zien en controleren of de techniek/behandeling bij u goed uitgevoerd is. Hierdoor hoeft u geen dagen, of zelfs weken, te wachten op het resultaat van de behandeling. Dit is de Kern en het uitgangspunt van mijn behandelingsstrategie.

“De behandelmethode en filosofie van Frank de Bakker ontwikkelde zich vanuit de grondbeginselen van Andrew Taylor Still. Hierin wordt gesteld dat vloeistofstromen de drijvende kracht zijn in het functioneren van het menselijk lichaam. Deze vloeistofstromen omvatten de stofwisseling (metabool), het hart- en bloedvatenstelsel (circulatoir) en het zenuwstel (neurogeen). Dit vraagt ook een bijzondere kennis over het menselijk lichaam, besefte Still. Hij beschreef dit als volgt: “Osteopathie is anatomie, anatomie, anatomie”. Anatomie is de wetenschap die de organismen in het lichaam beschrijft: de organen, het skelet, de spieren, het zenuwstelsel, en het lymfe-/bloedvatsyteem. Om dit te leren en te onderzoeken, is het is het noodzakelijk om het menselijk lichaam te ontleden. Deze wetenschap wordt daarom ook beschreven als de ontleedkunde. Tegenwoordig rekenen we tot de anatomie ook de weefselleer, celbiologie, genetica en embryologie. En hoewel de embryologie in de klassieke geneeskunde, ten onrechte, weinig aandacht krijgt, ligt hierin de inspiratie, fundament en sleutel tot de Methode Frank de Bakker.

De ontleedkunde van de anatomie
Binnen de methode van Frank de Bakker wordt de embryologie gezien als de “ontleedkunde van de anatomie”. Embryologie bestudeert het ontstaan van de anatomische structuren en de ontwikkeling van verschillende organismen. In de embryologie wordt de anatomie dus als het ware opnieuw ontleed.
Een onderdeel binnen de embryologie is de ontogenese (ontwikkelingsfysiologie). Hierin wordt de samenhang van het ontstaan van de verschillende organismen bestudeerd: welke weefsels en structuren ontstaan er in relatie tot, en met, andere structuren en weefsels? Ontologie is dus, op zijn beurt, de ontleedkunde van de embryologie.

De ontogenese brengt ons opnieuw bij het basisprincipe beschreven door A.T. Still, namelijk dat vloeistofstromen de drijvende kracht zijn in het functioneren van het menselijk lichaam. Deze vloeistofstromen zijn belangrijk: ze zijn de eerste drijvende en sturende krachten binnen de embryologie en geven de aanzet tot stofwisselingsactiviteit en groei.

Wat (r)evolutionair is binnen dit behandelconcept, is dat het oorspronkelijke gedachtengoed van A.T. Still wordt aangevuld met een vierde component: de relaties vanuit en met de paleontologie (de evolutie van ongewervelde organismen, chordaten en de vertebraten). Dit is een extra verdieping van de anatomie.

Ontwikkeling van de embryo: een nauwgezet bouwplan
Vloeistofstromen vormen de drijvende kracht in het menselijk lichaam. Ze zijn de eerste sturende krachten die aanzet geven tot stofwisseling en groei. Tijdens de derde week van de zwangerschap ontwikkelt de embryo zich van een tweelagige tot een drielagige kiemschijf. Tussen de bovenste laag (ectoderm) en onderste laag (entoderm) ontwikkelt zich een tussenlaag: het mesoderm.

In deze tussenlaag zal het transport van voedingsstoffen voor de verdere ontwikkeling van het embryo plaatsvinden en zullen vloeistofstromen zich manifesteren, dit ter ondersteuning van de groei van het ectoderm (het latere zenuwstelsel) en het entoderm (dit ontwikkelt zich tot, onder andere, de organen van het verteringssysteem, de urogenitale regio en de luchtwegen).
Dankzij deze tussenlaag zien we de start van de enorme ontwikkeling die een embryo gedurende de zwangerschap doormaakt. Een ontwikkeling die niet lukraak verloopt, maar juist een nauwgezet bouwplan volgt.

Deze fenomenen blijven ook na de zwangerschap aanwezig. Uit het mesoderm ontstaan namelijk het hart en bloedvaten, botten en beenmerg, onze spieren en vliezen, zoals het buikvlies.

Alles is verbonden
De functie van het hart en de bloedvaten is algemeen bekend: ze zorgen er onder andere voor dat zuurstof en belangrijke bouwstenen de cellen in onze organen bereiken. Deze vloeistofstroom is essentieel voor het voeden van onze uitrijping, ontwikkeling, groei en functioneren.

Ook de spieren en botten zorgen voor deze ondersteuning. Onze spieren en botten staan in eerste plaats ten dienste en in functie van de stofwisseling en vitale functies. Hierdoor ontstaan spierspanningen en totale “spierkettingen”, en dit resulteert in beperkingen in de beweging van onze gewrichten, ook als we in rusttoestand zijn.

Vanuit dit principe is de pijler ontstaan voor het bepalen welke orgaanregio of neurogene structuur specifiek oorzakelijk is voor het lijden van een bepaald gewricht en hierdoor onze vloeistofstromen verder kan afremmen, met allerlei klachten tot gevolg.

Bron: Website Osteopathiepraktijk Frank de Bakker.