Klachten en geschillen

Klachten en Geschillen Osteopathie
Uw osteopaat hoort het uiteraard graag als u tevreden bent. Helaas kan het ook voorkomen dat uw behandeling te wensen over laat. Dan is het zowel voor uzelf als voor uw osteopaat prettig om dit met elkaar te bespreken en tot een oplossing te komen.

Bespreekt u eventuele klachten altijd zo open mogelijk met uw osteopaat. Alleen wanneer u uw klachten kenbaar maakt kan uw osteopaat hierop inspelen. In verreweg de meeste gevallen leidt een goed gesprek tot een bevredigende oplossing.

Algemene Voorwaarden Osteopathie
Op de diensten die de in het NRO geregistreerde osteopaat levert zijn Algemene Voorwaarden Osteopathie van toepassing. Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Patiëntenfederatie Nederland, het Nederlands Register voor Osteopathie en de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg en zijn in werking getreden per 1 januari 2017.

Klachtenfunctionaris
Uw osteopaat is verplicht om klachten in behandeling te nemen en tot een oplossing te komen. Uw osteopaat moet een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanwijzen die er is om u te horen, te adviseren en te helpen met het formuleren van uw klacht. Uw osteopaat is aangesloten bij de Klachtenregeling en Klachtenfunctionaris van het Nederlands Register voor Osteopathie.

Meer informatie:

Geschillencommissie Osteopathie
Mocht u er gezamenlijk, of met bemiddeling van de klachtenfunctionaris, niet uitkomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Osteopathie. Deze geschillencommissie is ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies Consumenten te Den Haag en is erkend door het ministerie van VWS. De geschillencommissie doet een bindende uitspraak. De Klachten- en Geschillenregeling Osteopathie verwijst naar Algemene Voorwaarden. Deze zijn tot stand gekomen door overleg tussen de Consumentenbond, de Patiëntenfederatie Nederland, het NRO en de NVO.

Meer informatie:

Tuchtrecht
Behalve de klachten- en geschillenregeling vallen osteopaten onder tuchtrecht. De uitvoering van het tuchtrecht is in handen van:

  • College van Toezicht (behandelt tuchtzaken)
  • College van Beroep (behandelt een evt. beroep bij tuchtzaken)

U kunt zich wenden tot het NRO secretariaat om een klacht te melden. Het secretariaat behandelt uw klacht niet inhoudelijk maar verwijst u direct naar de klachtenfunctionaris en/of de juiste commissie.

NRO Secretariaat
Janssoniuslaan 32
3528 AJ Utrecht
Tel: 030 – 3040015
E-mail: info@osteopathie-nro.nl

Klachtenregeling TuiNa massage therapie
Om een goede en zorgvuldige behandeling te geven doe ik mijn best. Bent u niet tevreden dan is het zowel voor u als voor mij prettig om dit met elkaar te bespreken en tot een oplossing te komen. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. Kijk voor meer informatie op de website van mijn beroepsvereniging: Klachten regeling LVNT